Våra tjänster

Att utforma och leverera effektiva installationer kräver kunskap och erfarenhet. El och Montage i Syd levererar med fokus på kvalitet.

Elinstallation

- Lokalanpassningar
- Nybyggnation
- Industrier
- Elbilsladdare
- Solceller
- ROT-arbeten

Data/tele

- Nätverk
- Fiber
- Inbrott & Passage
- Brandlarm
- El i styr

Service & underhåll

- Felsökning
- Elanläggningsansvar
- Underhåll av elanläggningar
- Projektering

© El och Montage i Syd AB, Org.nr 559031-7037