Integritetspolicy

Vi följer nuvarande och kommande föreskrifter i GDPR och betraktar personuppgifter som en värdefull tillgång som är värd att skyddas.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har eller om du kontaktar oss som privatperson. Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för en kund som är enskild firma. När du beställer tjänster av oss samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter så som för- och efternamn, telefonnummer, post och e-postadress samt faktureringsuppgifter. Vi kan även be om information om särskilda önskemål. Alla kunder har registrerade kunduppgifter hos oss. Har du en fråga eller vill kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter som du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

El och Montage i Syd AB samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla tjänster, fullgöra åtagande gentemot dig enligt avtal, skicka uppdateringar, behandla fakturor, kommunicera med dig i allmänhet samt ge dig bästa möjliga service för våra tjänster. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina ärenden och för direkt marknadsföring (vilket du kan avregistrera dig ifrån) De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern och fakturera. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via El och Montage i Syd AB´s kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidra till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid kommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?

I vissa ärenden kan vi komma att dela personuppgifter med personuppgiftsbiträden till El och Montage i Syd AB. Personuppgiftsbiträdet har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen och skydd av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Vi delar aldrig dina uppgifter med 3:e part som inte är direkt kopplad till de tjänster du beställt och som har förbundit sig till oss via ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos El och Montage i Syd AB har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har även rätt att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om de krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk lag, domstol eller myndighetsbeslut säger annat samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl, eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direkt marknadsföring.

Hur vi skyddar din information?

Vi vill att du känner dig säker när du anlitar oss och vi arbetar hårt för att skydda den information vi samlar in. Vi har vidtagit lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen du ger oss. Till exempel har endast anställda med särskild behörighet tillgång till personlig information och de har endast tillåtelse att använda denna information för särskilda ändamål.

Parter och ansvar för behandlingen av dina uppgifter

El och Montage i Syd AB, 559031-7037, Mobilvägen 6, 223 62 Lund är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i de tjänster du beställer av oss, och har då ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som finns för att skydda era uppgifter.

El och Montage i Syd AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

– Du beställer en tjänst eller vara
– Du har en fråga eller kontaktar oss

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bilder och ip-nummer. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, som exempelvis insamling, registrering, lagring, överföring och radering.

Cookiespolicy

www.elochmontage.se som är vår publika webbplats kan i likhet med många andra webbplatser lagra eller hämta information i din webbläsare, oftast i form av cookies. Denna information som kan handla om dig, dina intressen eller din Internetenhet (dator, surfplatta eller mobil) används i huvudsak för att webbplatsen ska fungera som du förväntar dig och ge dig en mera personlig upplevelse av webben, samt för att minnas dina tidigare val.

Cookies för prestanda
Med hjälp av dessa cookies får vi reda på hur besökarna använder webbplatsen, så att vi kan bedöma hur den fungerar och göra förbättringar. Vi kan exempelvis ta reda på vilka webbsidor som är mest och minst populära med hjälp av dessa cookies. De mäter antalet besökare, hur lång tid besökarna tillbringar på webbplatsen och hur de hittar den. Vi får veta vad vi är bra på och vad vi kan göra bättre, samt kan säkerställa att sidorna läses in snabbare och visas på ett korrekt sätt.

All information som samlas in av dessa cookies är anonym och inte kopplad till någon personlig information om dig.

Välja bort cookies
Om vår användning av cookies är problematisk för dig kan du vidta åtgärder för att de inte ska tillämpas. Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att vissa typer av cookies blockeras.

Om du vill ha mer information om hur detta går till, kan du söka i webbläsarens hjälpinformation.

Samtycke

Vi värnar om din integritet som kund och samlar enbart in den information vi behöver för att kunna ge dig den bästa möjliga servicen och kunna fullgöra våra åtaganden mot dig.

El och Montage i Syd AB behandlar personuppgifter med anledning av kundärenden så som beställningar, försäljning och offerter. Med personuppgifter avses namn, folkbokföringsadress, telefonnummer, personnummer eller annan information som kan härleda till fysisk person. El och Montage i Syd AB har ansvar för att uppgifterna hanteras med säkerhet och att informationen inte lämnas utanför företaget eller företagets avtalade personuppgiftsbiträden.

Genom att ni anlitar El och Montage i Syd AB och använder personuppgifter vid detta tillfälle intygar ni att de uppgifter som lämnas är korrekta. I samband med detta samtycker ni till att dessa uppgifter registreras och lagras i El och Montage i Syd AB´s data och kundtregister enligt Dataskyddsreformen GDPR.

Vi jobbar ständigt med att förbättra vår service, och kan därför komma att spara uppgifter från dig som kund för att vi ska kunna förbättra vår service till er.

Registrerad kund har rätt att återta detta samtycke och äger rätten att bli bortglömd i El och Montage i Syd AB´s data och kundtregister.

El och Montage i Syd AB behandlar samtliga personuppgifter under högsta säkerhet och sekretess och följer EU:s Dataskyddsreform GDPR.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på El och Montage i Syd AB´s hemsida.

© El och Montage i Syd AB, Org.nr 559031-7037